هزینه تایید وزارت خارجه با ازای هر صفحه ترجمه رسمی مبلغ ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد.

این هزینه بصورت نقدی و بلافاصله پس از تایید به این وزارت خانه پرداخت می شود.

منظور از هر صفحه عبارت است از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه در هر صفحه و درصورتی که متن ترجمه بیشتر از این مقدار باشد، معمولا هزینه تایید هر صفحه معادل ۲ صفحه منظور می شود.

مدت زمان لازم برای اخذ تاییدات وزارت خارجه حدود دو روز کاری می باشد.

اخذ تاییدات بصورت فوری تنها توسط صاحب مدارک، نماینده قانونی یا بستگان درجه یک او، با مراجعه حضوری به وزارت خارج ممکن می باشد.

جهت اخذ تاییدات وزارت خارجه توسط دفتر مبلغ ۲5.۰۰۰ تومان به ازای هر سند اخذ می شود.

تاییدات ترجمه های رسمی توسط این وزارت خانه تنها در صورت رعایت مقررات مربوط به ترجمه رسمی و تاییدات ممکن می باشد.

وزارت خارجه تنها درصورتی اقدام به تایید ترجمه های رسمی می کند که این مدارک ابتدا به تایید دادگستری رسیده باشند.

نکته مهم: دفتر ترجمه رسمی جردن بنا به درخواست مشتری اقدام به ارسال ترجمه ها جهت اخذ تاییدات به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می کند. این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قابل عدم تایید یا چگونگی تایید اسناد و ترجمه ها توسط این دو ارگان دولتی ندارد.