دفتر ترجمه رسمی جردن تحت عنوان دفتر ترجمه رسمی ۱۰۹۸ توسط دکتر سید هادی بدیعی با اخذ مجوز از اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد.

ما در این مجموعه مفتخریم که با نهایت تعهد و تخصص و دقت با انجام ترجمه رسمی به زبان آلمانی و اخذ تاییدات داگستری و وزارت خارجه در خدمت شما عزیزان هستیم.

برخی از همکاران ما

دکتر سید هادی بدیعی
دکتر سید هادی بدیعیمترجم رسمی زبان آلمانی (مترجم مسئول)
دکتر سید هادی بدیعی دانش آموخته دانشگاه تهران می باشد. او علاوه بر سابقه چندین ساله فعالیت در حوزه ترجمه رسمی، سابقه تدریس در دانشگاه های دولتی و بخش خصوصی را نیز در کارنامه خود دارد.
خانم فراهانی
خانم فراهانیامور دفتری
خانم مائده فراهانی بخش بزرگی از کارهای دفتری و تدارکاتی را برعهده دارند.
خانم کریمیان
خانم کریمیانامور دفتری
خانم فاطمه کریمیان بخش بزرگی از کارهای دفتری و تدارکاتی را برعهده دارند.
خانم خانلو
خانم خانلوامور دفتری
خانم فاطمه کریمیان بخش بزرگی از کارهای دفتری و تدارکاتی را برعهده دارند.

تعهد

تخصص

کیفیت